Wik Energi AB

Mobila pann- och energicentraler

Till försäljning & uthyrning

Samtliga pannor går att köra på Bioolja enligt EN 14213 typ RME HVO och EO1:

1st 1.4MW (2x700kw) 16bar 110gr år 2020

1st 0.8MW (2x400kw) 16bar 110gr år 2019

1st 0.8MW (2x400kw) 16bar 110gr år 2018

1st 1MW 5bar år 1980 talet nyare brännare

1 st 1800kw 6bar 140gr Gas/bioolja 2018

1st 350kw 6bar år 1990 nyare brännare

Wik energis containrar som lastas med hjälp av en stor krok.

Om oss

Företaget bedriver sedan 2001 verksamhet inom Energi, Process och Miljöområdet med pannor och förbränningsanläggningar som specialitet, där bränslet ofta är olja och gas i olika typer.

Exempel på uppdrag vi gör är brännarbyten, brännarbyten med bränslekonvertering , utbyte av gammal eldningsautomatik, leveranser av kompletta anläggningar, brännarservice, drift och jouruppdrag.

Produktion av mobila energicentraler och panncentraler för hyra eller försäljning. Verksamheten verkade tidigare under företaget Wik Teknik AB och i samband med expansion av verksamheten under år 2020 med flera ägare och nya uppdrag drivs verksamheten nu i Wik Energi AB.

En man i hjälp och röda arbetskläder ler och håller i en laptop.jpg

Våra projekt under åren

Under åren har vi utfört installationer och uppdrag på marina sidan på olika fartyg och oljeplattformar. Bland annat utgör vi löpande underhåll åt försvarsmakten både på land och till havs.

 • 2021: Estland: Medverkat vid uppstart av 2st brännare 2MW till en stor leverans från amerikanskt företag.
 • 2021: EON AB Sigtuna Komplett leverans av 2st nya biooljepannor 2.6MW + 1.4MW inkl automatik.
 • 2020-2021 : Gasnätet Stockholm AB: Drift och Jouruppdrag för leverans av all stadsgas och biogas i Stockholm.

2020

 • Bionär AB Skutskär Gävle 5MW Varmvattenpanna: Ny brännarautomatik anpassad för bioolja.
 • Eon TAB Täby Näsby Slott: Komplett leverans av 2st nya biooljepannor 1.4MW + 700kw inkl automatik.
 • Verksamheten får fler ägare med större verksamhet och drivs vidare i Wik Energi AB.
 • Öresundskraft AB +100MW Biooljekonvertering HVC Israel.

2019

 • Växjö Energi AB: Totalt ca 300MW Konvertering av Växjö Energi AB alla oljepannor till bioolja i Växjö stad. Kraftpannor och spetscentraler. Växjö blir ett av de första kommuner som helt saknar fossila oljor i sin verksamhet.
 • Öresunskraft AB: Ängelholm 2 st pannor Konvertering av 4 st 20MW brännare till bioolja.
 • Öresunskraft AB: Filborna 80 MW Konvertering av kraftblocket till bioolja.
 • Ekogas AB Gävle. Mobil panncentral med kombipanna biogas 1MWGas +1.5MW Olja 60%CH4 Hetvatten 6bar/140 grader. Även komplett konstruktion med styrning av pump och reglersystem för högt ställda processkrav.
 • International Paper Polen: ca 10MW Medverkat vid idrifttagningen och utbildning av gasbrännare för samtidig eldning 2st restgaser och Naturgas..

2018

 • VB Energi AB 6MW Biooljekonvertering till fosilfri bioolja. Ombyggnad av brännarautomatik.
 • Södra Cell Mörrum 25MW Medverkat vid idrifttagning av ny mesaugnsbrännare.
 • Eon AB 2.4MW komplett biooljepanna leverans i fartygscontainer.

2017

 • Produktion av flera mobila panncentraler i olika effekter för uthyrning och försäljning till olika värmeverk. 800kw-2MW 16bar klassade för drift mot stora fjärrvärmenät.
 • Ekerö kommun: Leverans 2x700kw ombyggnad befintliga pelletspannor och konvertering till driftsäker bioolja.
 • Befesa Scandust AB Landskrona : Leverans av brännare 1MW för torkning av farligt avfall.

2016

 • Peab AB Årsta Asvaltsverk Leverans av utrustning och medverkat vid konvertering fabriken till bioolja.
 • Vattenfall AB Gustavsberg: Leverans av 3.5MW i container RME/biodiesel/bioolja.
 • Vattenfall ABUppsala: Leverans mobil panncentral 1.4MW i container RME/biodiesel/bioolja

2015

 • Lantmännen ABÅhus: 5MW Panna Medverkat vid gasinstallation och idrifttagning kombibrännare gas/pulver.
 • SödraCell AB Väröbruk: Medverkat vid idrifttagning av 35MW biooljebrännare.

2014

 • Mälarenergi ABVästerås : Leverans av 12st av premixtändbrännare till kraftblock/panna 1+2 komplett med tandbrännarautomatik för svårtända tallbecksoljor.
 • Eon Vallentuna Biooljekonvertering 2 st 15MW brännare får ny brännarautomatik och säkerhetsutrustning med möjlighet till automatisk drift av 2 st bränslen på samma brännare

2013

 • Eon Kungsängen Leverans av mobil panncentral 1MW för att duscha över 14000st orienterare under 25 manna en av världens största orienteringstävling med biobränsle. Komplett leverans och drift under alla tävlingsdagarna.
 • Eon Arninge 2 st Ny Brännarautomatik till gamla hetvattenpannor 1 st 3MW + 1 st 5MW.

2012

 • Eon Täby 2 st 2.5MW Leverans av tjockoljebrännare för miljölämpliga oljor.
 • Vattenfall Fisksätra: 1 st 4 MW Biooljebrännare med bra reglerområde och låg minlast för kontinuerlig drift även under sommar. Komplett leverans med ny automatik.

2011

 • Gävle Energi, Bionär AB Ockelbo: Leverans av 2 st brännare till 2st 3MW spetspannor samt nytt automatikskåp 5MW till ångpannan.
 • Vattenfall Nyköping: Leverans och utbyte av oljeeldningsautomatik för 3 st 15MW brännare.
 • Vega Energi/Fortum: Leverans av 1 st 5MW och 1 st 6MW brännare, kompletta med styrskåp och igångkörning Brännarna är anpassade och förberedda för Bioolja.
 • Fortum/Stockholm gas: Medverkat vid gasbytet till den nya stadsgasen. Arbetet har varit förberedelser vid konvertering samt avhjälpande service, problemlösning vid gasbyte samt uppföljning.

2010-2012

 • SITA Suez : Ytterligare en gaspanna 1MW för uppvärmning av lokaler och byggnader.

2009

 • Stockholmshem : Utbyte av komplett panna för eldning av biooljor. Leverans av panna, brännare, oljebord, komplett idrifttaget 1.5 MW.

2008

 • Kraft Foods: Medverkat vid utbyte av automatikskåp till Ångpannor 7 och 8 MW.
 • Stockholmshem: Nya automatikskåp till 3 st 5MW brännare komplett med igångkörning .
 • SITA Suez: Komplett leverans, förtroendeentreprenad för värmning av lakvatten från soptipp, För värmning av lakvatten används SITAs egen gas från soptippen, 1MW samt processutrustning.

2006-2007

 • Stockholmshem: För Stockholmshems mål att bli fossilfri levererade Wik Teknik AB 2 st nya 3MW brännare för biooljor kompletta med automatik och igångkörning

2006

 • Fortum: Medverkat vid bränslekonverteringen till bioolja för stabilare drift av 80MW panna Fortum Högdalen. Arbetet har varit förbättringar med kraftigare tändbrännare och flamvaktövervakning.

2005-2006

 • Eon Järfälla, Bro mm: Medverkat och anpassat brännare och pannor, oljebord för konvertering till fosilfria oljor.

2005

 • Vattenfall Gustavsberg : Anpassat brännare och pannor, oljebord för konvertering till fosilfria oljor.
Gustav Wik och Magnus Wik står brevid en av sina pannor.

Gustav Wik och Magnus Wik

Vid leverans av en Balturbrännare.

Wik Energis lagerlokal.

Vårt lager och produktionsbyggnad

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

Tveka inte att kontakta oss om ni har några frågor om våra tjänster eller övriga frågor om vår verksamhet.